Seinäjoki

Seinäjoen Vihreät kuntavaaliehdokkaat 2017

191 – Annala, Laura, Filosofian maisteri, Nuoriso-ohjaaja
192 – Granlund, Anna, Järjestötyöntekijä
193 – Hankaniemi, Timo, Postityöntekijä
194 – Heinämäki, Tero, Teatteritaiteen maisteri/Teatteriohjaaja (lähihoitaja-opiskelija)
195 – Hokkanen, Pekko, Projektipäällikkö
196 – Jumppanen, Aapo, Yhteiskuntatieteiden tohtori
197 – Kivimäki, Laura, Harrastajateatteriohjaaja, tuntiopettaja
198 – Koivulahti, Anu, Psykiatrinen sairaanhoitaja, yrittäjä
199 – Lahti, Heli, Muusikko, Kulttuurituottaja
200 – Lappi, Teresa, Kotisairaanhoidon yrittäjä, sairaanhoitaja-terveydenhoitaja
201 – Liikala, Tuomas, DI
202 – Muilu, Mikko, FM, opettaja
203 – Mäkinen, Jani, Koneinsinööri
204 – Ojajärvi, Tuomas, puheenjohtaja Etelä-Pohjanmaan Vihreät, Medianomi YAMK
205 – Ollila, Sirpa, Tarkastusinsinööri
206 – Rantasaari, Henna, Luokanopettaja, kasvatustieteiden maisteri
207 – Rintala, Nuutti, FM, vanhempi ohjelmistosuunnittelija (sit.)
208 – Rosell, Kari, Eläkeläinen
209 – Saari, Alice, Opiskelija
210 – Salo, Henna, Nuorisopappi
211 – Salo, Saila, Puheterapeutti
212 – Siren, Suoku, Toiminnanjohtaja
213 – Välimaa, Mico, Sosionomiopiskelija
214 – Yli-Panula, Taru, Opiskelija

Kuntavaaliohjelma

1. Katse lapsiin ja nuoriin.
Haluamme laadukasta koulutusta ja varhaiskasvatusta. Kuluvalla valtuustokaudella toteutetut varhaiskasvatuksen heikennykset on peruttava. Vanhempien työllisyystilanne ei saa määritellä sitä, miten paljon lapsi on oikeutettu varhaiskasvatukseen. Seinäjoen nuoret tarvitsevat lisää nuorisotiloja ja edullisia harrastetiloja. Myös nuorisotoimen bussi on otettava aktiiviseen käyttöön. Lapsivaikutusten arviointi tulee ottaa Seinäjoella osaksi päätöksentekoa.
2. Liikenne olemme me kaikki.
Seinäjoen liikennettä on kehitettävä kaikkien käyttäjien näkökulmasta. Huomioon on otettava niin autoilijat, pyöräilijät, kävelijät kuin joukkoliikenteen käyttäjätkin. Erityisesti haluamme parantaa suojatieturvallisuutta koulujen lähellä. Emme tarvitse Vapaudentienjatketta, vaan olemassaolevien teiden ja reittien parannusta liikenteen sujuvoittamiseksi. Seinäjoki tarvitsee kunnolliset pyörätiet kaupungin reunoilta keskustaan päin. Pyöräteistä tulee pitää hyvää huolta talvellakin.
3. Tiiviimpää kaavoitusta.
Haluamme tiivistää Seinäjoen kaavoitusta. Emme tarvitse uusia asuntoalueita kauas keskustasta vaan aktiivisia toimia sen eteen, että keskusta ja sen ympäristö saadaan täyttymään asukkaista. Kilpailevien kauppapaikkojen kaavoitusta tulee miettiä tarkkaan, jotta keskusta säilyy ykkösostopaikkana. Aseman seudun suunnitelmia tulee vauhdittaa ja samalla suunnata katse Pohjan suuntaan. Nykyinen ratapiha tulee kaavoittaa asutukseen ja liikehuoneistoille ja tehdä kävelysilta jäljellejäävien raiteiden yli.
4. Kulttuuri ja liikunta hyvinvoinnin lähteinä
Huolehditaan kulttuuri- ja liikuntapalveluista. Pidetään hinnat alhaalla ja varmistetaan, että kaikilla on mahdollisuus käyttää palveluja. Ulkoilualueita ja muita edullisia liikuntamahdollisuuksia tulee lisätä. Nähdään ja tunnustetaan kulttuurin ja liikunnan merkitys ongelmien ennaltaehkäisyssä.
5. Kestävä kehitys etusijalla
Seinäjoen tulee panostaa joukkoliikenteeseen, uusiutuvaan energiaan, sekä vastuulliseen ja ekologiseen ruokaan. Luonnon monimuotoisuutta tulee suojella kuntaa kehitettäessä. Seinäjoen seudun ilmastostrategia tulee ottaa kaupungissa aktiivisempaan käyttöön. Tarvitsemme selkeät tavoitteet ja niille seurannan.
6. Avoin ja osallistava päätöksenteko
Tiedotusta kaupungin asioista tulee lisätä. Kaupunkilaisia tulee osallistaa valmisteluun hyvissä ajoin ennen päätöksentekoa. Myös päätöksentekijöiden tulee sitoutua läpinäkyvyyteen ja sidonnaisuuksien julkituomiseen.